W. Edwards Deming, beroemd Amerikaans statisticus, zei ooit “Het is niet nodig te veranderen. Overleven is niet verplicht.”  Deming was in de vorige eeuw grondlegger van Total Quality Management en wordt beschouwd als de meest invloedrijke persoon van niet-Japanse afkomst op het gebied van Japanse productie en industrie.  Hij overleed in 1993 en sindsdien gaat het ook een stuk minder met Japan.

MKB klaar voor de cloud

Volgens een onderzoek dat Microsoft door Edge Strategies heeft laten uitvoeren in december 2011 (onder 3000 MKB organisaties in 13 landen) is het MKB klaar voor de stap naar cloud en SaaS.  Op dit moment betaalt al 30% voor enige vorm van cloud diensten, en de komende 3 jaar komt daar maar liefst 48% bij.  Slechts 22% zegt (op dit moment) helemaal niets met de cloud te maken te willen hebben.  En uit het Heliview onderzoek “Groeistuipen van Cloud Computing” dat begin 2012 in opdracht van ABN AMRO is uitgevoerd (onder 1100 bedrijven in Nederland) blijkt dat het aantal MKB organisaties dat cloud diensten gebruikt dit jaar verdubbelt van 20 naar 40 procent.

Dat betekent niet dat direct alles maar uit de cloud komt, noch dat we ueberhaupt allemaal hetzelfde bedoelen met het woord ‘cloud’, maar geeft wel duidelijk aan dat cloud en SaaS het pioniersstadium voorbij zijn en door het reseller kanaal als serieuze optie gepresenteerd moeten kunnen worden. Inclusief al zijn voordelen, tekortkomingen, onzekerheden en beloftes.

ICT sector terughoudend

Maar uit datzelfde ABN/Heliview onderzoekt blijkt ook dat de ICT sector nog flink moeite heeft zich aan te passen aan het nieuwe cloud tijdperk.  De commerciële, financiële en culturele omslag die gemaakt moet worden is knap lastig: 30% van de sector zegt niets in de cloud te zien en 40% geeft aan dat ze cloud pas inzetten als het niet anders kan.  Slechts 30% van de ICT sector gaat dus nu vol overtuiging voor de nieuwe mogelijkheden!  Daarbij zien we grappig genoeg de telecom partijen ineens heel actief worden, met een sterke focus op hosted voice (middels overnames danwel partnerships).

Deze 30% gaat het dus wel druk krijgen de komende jaren.  De ICT bestedingen lopen over de hele linie terug, alleen aan cloud en SaaS wordt meer geld uitgegeven.  Speciaal voor deze groep organiseert SaaS4Channel, het Benelux kennisplatform voor SaaS en kanaal, in juni alweer haar 4e jaarlijkse congres, met als thema “Continue Transformatie”.  En ja, de 40% die twijfelt is ook van harte welkom om te komen luisteren en meepraten over hoe er geld verdiend kan worden in de cloud, en hoe die verandering nodig is en gerealiseerd kan worden.

Continue Transformatie

De klassieke keten van producent naar klant verandert steeds meer in een ecosysteem met allerlei partnerships, vaak met wisselende partners ook nog.  Overal en continu verandering, want dit is niet een eenmalige aanpassing: we gaan naar een wereld met veel meer dynamiek en kortere cycli, waar veel meer dan vroeger continu aanpassing nodig is aan een veranderende omgeving.  Darwin zei al dat het niet de sterkste of slimste is die overleeft maar degene die zich het beste kan aanpassen.

Als dagvoorzitter van het SaaS4Channel jaarevent zal ik 14 juni bijdragen aan het in beeld brengen van de verschillende veranderingen bij aanbieders, kanaalpartners en klanten, en het zorgen voor een levendige interactie tussen sprekers en bezoekers.  Er zal ook aandacht zijn voor cloud aggregrators en totaal nieuwe partijen die een rol kunnen en willen gaan spelen in deze nieuwe ICT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s