Prinsjesdag, een dag vol tradities en economische vooruitzichten voor het komende jaar. In Den Haag werden de Gouden Koets en de hoedjes weer van stal gehaald en las de Koningin zoals elk jaar de Troonrede voor. Onze vorst waarschuwde hierin voor lagere economische groei, maar sprak van een veerkrachtige Nederlandse economie. Zij doelde hierin uiteraard op de mogelijkheden die Cloud Computing biedt om meer innovatie tegen lagere kosten te realiseren, en de leidende positie die de Lage Landen op dit nieuwe en innovatieve vakgebied reeds hebben.

Gelukkig was de MiljoenenNota al enkele dagen geleden vakkundig ‘gelekt’ door hem op de website http://www.prinsjesdag2011.nl te plaatsen.  Enigszins onverwachts, immers vorig jaar was het nog http://www.prinsjesdag2010.nl, en voor alle zekerheid was er dan ook door het hoofd van de communicatie afdeling over getweet, zodat we het zeker niet zouden missen.  Naast de hoedjes en gouden koets is dit zogenaamde lekken intussen een mooie traditie aan het worden, die ook prima past in de goede Nederlandse cultuur van openheid, uitwisseling en transparantie. Enkele jaren geleden voorspelde Hare Majesteit in haar kersttoespraak al de veranderingen die onze maatschappij te wachten stonden door de opkomst van Sociale Media, en de acties van afgelopen dagen illustreren op waarachtige wijze het belang van dit soort nieuwe communicatievormen voor een maatschappij met grote maatschappelijke cohesie als de onze.

In de Troonrede werd weinig over ICT gesproken door Hare Majesteit. Niet omdat Zij geen verstand zou hebben van ICT maar juist omdat Zij weet dat de toekomst is aan Cloud Computing en Software as a Service, zaken waarover niet moet worden geluld maar die men gewoon moet inzetten. In duidelijke Jip en Janneke taal sprak Zij over de tijd waarin we leven, de offers die gebracht moeten worden om onze verworven zekerheden veilig te stellen, en de noodzaak tot verandering om in de toekomst uitdagingen als mobiliteit en vergrijzing effectief het hoofd te bieden. Transparantie, kostenreductie en vooral ook innovatie dienen hand in hand te gaan om de zo nodige elasticiteit en veerkracht te realiseren, voor individu zowel als organisatie.

Juist ons kleine handelslandje staat immers binnen de Europese Gemeenschap (maar ook wereldwijd) bij uitstek gepositioneerd om op dit vlak een leidende positie in te nemen. In Nederland geen mooi weer economie die het moet hebben van toerisme, stranden, hoge temperaturen en plat amusement, nee hier vindt men accelerators als RockStart of Founder Institute, en hier worden snelgroeiende technologische bedrijven via programma’s als de Deloitte Technology Fast50 in het zonnetje gezet en vervolgens geholpen met verdere groei en volwassenwording. Het MKB is immers de echte banenmotor in onze kenniseconomie! De Nederlandse regering ondersteunt deze ontwikkeling van ganser harte door in wetgeving zaken als net neutraliteit te verankeren, en door bij de aankomende frequentieveiling voldoende spectrum te reserveren voor de nieuwe LTE aanbieders die mobiel internet nog beter en sneller en beter beschikbaar gaan maken. Kijk, zo creëert men hier draagvlak en zo werken we met elkaar op constructieve wijze aan het succes van de BV Nederland!

Dus wat Hare Majesteit zeer duidelijk wilde zeggen is dit. Ondernemers van Nederland verenigt u, bevrijdt u van het juk der oude technologie die onvoldoende schaalbaar en onvoldoende flexibel is voor onze moderne tijden, en neem de uitdaging ter hand! De oude economie wankelt, en het is tijd voor een nieuwe generatie om slimmer te gaan werken en onze samenleving opnieuw vorm te geven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s